Sesiunea a II-a – 23 august 2017 (toamna)

2017_E_c_Matematica_S2_M_mate-info_Subiect_10_LRO

2017_E_c_Matematica_S2_M_mate-info_Barem_10_LRO

 

2017_E_c_Matematica_S2R_M_mate-info_Subiect_07_LRO

2017_E_c_Matematica_S2R_M_mate-info_Barem_07_LRO

 

2017_E_c_Matematica_S2_M_st-nat_Subiect_10_LRO

2017_E_c_Matematica_S2_M_st-nat_Barem_10_LRO

 

2017_E_c_Matematica_S2_M_tehnologic_Subiect_10_LRO

2017_E_c_Matematica_S2_M_tehnologic_Barem_10_LRO

 

2017_E_c_Matematica_S2_M_pedagogic_Subiect_10_LRO

2017_E_c_Matematica_S2_M_pedagogic_Barem_10_LRO

 

Sesiunea I – 28 iunie 2017 (vara)

2017_E_c_Matematica_S1_M_mate-info_Subiect_02_LRO

2017_E_c_Matematica_S1_M_mate-info_Barem_02_LRO

 

2017_E_c_Matematica_S1R_M_mate-info_Subiect_09_LRO

2017_E_c_Matematica_S1R_M_mate-info_Barem_09_LRO

 

2017_E_c_Matematica_S1_M_st-nat_Subiect_02_LRO

2017_E_c_Matematica_S1_M_st-nat_Barem_02_LRO

 

2017_E_c_Matematica_S1_M_tehnologic_Subiect_02_LRO

2017_E_c_Matematica_S1_M_tehnologic_Barem_02_LRO

 

2017_E_c_Matematica_S1R_M_tehnologic_Subiect_09_LRO

2017_E_c_Matematica_S1R_M_tehnologic_Barem_09_LRO

 

2017_E_c_Matematica_S1_M_pedagogic_Subiect_02_LRO

2017_E_c_Matematica_S1_M_pedagogic_Barem_02_LRO

 

Sesiunea specială – 7 iunie 2017

2017_E_c_Matematica_SS_M_mate-info_Subiect_04_LRO

2017_E_c_Matematica_SS_M_mate-info_Barem_04_LRO

 

2017_E_c_Matematica_SS_M_st-nat_Subiect_04_LRO

2017_E_c_Matematica_SS_M_st-nat_Barem_04_LRO

 

2017_E_c_Matematica_SS_M_tehnologic_Subiect_04_LRO

2017_E_c_Matematica_SS_M_tehnologic_Barem_04_LRO

 

Simulare clasa a XI-a – 16 martie 2017

2017_E_c_Matematica_SM_M_mate-info_Simulare_XI_Subiect_LRO

2017_E_c_Matematica_SM_M_mate-info_Simulare_XI_Barem_LRO

 

2017_E_c_Matematica_SM_M_st-nat_Simulare_XI_Subiect_LRO

2017_E_c_Matematica_SM_M_st-nat_Simulare_XI_Barem_LRO

 

2017_E_c_Matematica_SM_M_tehnologic_Simulare_XI_Subiect_LRO

2017_E_c_Matematica_SM_M_tehnologic_Simulare_XI_Barem_LRO

 

2017_E_c_Matematica_SM_M_pedagogic_Simulare_XI_Subiect_LRO

2017_E_c_Matematica_SM_M_pedagogic_Simulare_XI_Barem_LRO

 

Simulare clasa a XII-a – 16 martie 2017

2017_E_c_Matematica_SM_M_mate-info_Simulare_XII_Subiect_LRO

2017_E_c_Matematica_SM_M_mate-info_Simulare_XII_Barem_LRO

 

2017_E_c_Matematica_SM_M_st-nat_Simulare_XII_Subiect_LRO

2017_E_c_Matematica_SM_M_st-nat_Simulare_XII_Barem_LRO

 

2017_E_c_Matematica_SM_M_tehnologic_Simulare_XII_Subiect_LRO

2017_E_c_Matematica_SM_M_tehnologic_Simulare_XII_Barem_LRO

 

2017_E_c_Matematica_SM_M_pedagogic_Simulare_XII_Subiect_LRO

2017_E_c_Matematica_SM_M_pedagogic_Simulare_XII_Barem_LRO

 

Model

2017_E_c_Matematica_SM_M_mate-info_Model_Subiect_LRO

2017_E_c_Matematica_SM_M_mate-info_Model_Barem_LRO

 

2017_E_c_Matematica_SM_M_st-nat_Model_Subiect_LRO

2017_E_c_Matematica_SM_M_st-nat_Model_Barem_LRO

 

2017_E_c_Matematica_SM_M_tehnologic_Model_Subiect_LRO

2017_E_c_Matematica_SM_M_tehnologic_Model_Barem_LRO

 

2017_E_c_Matematica_SM_M_pedagogic_Model_Subiect_LRO

2017_E_c_Matematica_SM_M_pedagogic_Model_Barem_LRO